Rutiner for mottak og kjøp av elg i 2021

Smedstuen AS vil i 2021 ta i mot elg på de samme plassene som i 2020:

• Viltmottaket i Bergerberget (kun slakt med skinnet på)
• Viltmottaket i Øyer (kun slakt med skinnet på)
• Smedstuen Gård, på Dal (kun ferdig flådd og kvartet slakt)

Hygieniske krav til slakt
Det stilles strenge krav til forutgående mathygienisk behandling av slakt som kommer inn til vårt nedskjæringsanlegg. Blant annet kreves: Dyr som leveres inn til viltmottakene (med skinnet på) må leveres mottaket samme dag som det ble felt, og et enkelt skjema må fylles ut ved levering. Dyr som leveres på Smedstuen (gården) ferdig flådd og kvartet bør leveres senest dagen etter felling. Disse må godkjennes på forhånd av kompetent jeger/ feltkontrollør gjennom særskilt skjema (egenerklæring fra feltkontrollør) hvor kontrolløren bekrefter slaktets beskaffenhet og historikk. Med historikk menes tidsforløpet fra dyret ble felt og frem til levering kontrollstedet. Begge disse skjemaene kan lastes ned fra denne siden og de vil også være tilgjengelig på viltmottakene og kontrollstedet. Alle dyr skal fortsatt godkjennes av veterinær før nedskjæring. Dette gjelder også dyr som er godkjent av feltkontrollør.

Av matsikkerhetshensyn kreves at de «5 vitale organer» følger alle skrotter hvor ikke feltkontrollør er involvert. Men det er også ønskelig at organene også følger med dyr som er godkjent av feltkontrollør. NB. Veterinærkontrollen vil vi besørge og betale.

Priser for mottak og kjøp av elg i 2021

Oppgjørsvekt vil som tidligere være 96 % av varmvekt.

(Varmvekt = vekt ferdig flådd ved mottak/ kontrollsted og etter fjerning av blodansamling m.v.).

Åpningstider
• Smedstua (kontrollsted) – tlf. 915 12 377 ( åpent i tiden 25/9 – 23/12) Innlevering senest kl 20.
• Bergeberget (Elverum) – tlf. dir. til mottaket 995 08 165 ( åpent i tiden 25/9 – 23/12 ).
• Øyer – tlf. dir. til mottaket 971 08 703 ( åpent i tiden 25/9 –7 /11). 

Leveringsrutiner
Jaktlagene må ta direkte kontakt med det aktuelle mottaket/ kontrollstedet før levering. Hjerte, lunger, nyrer, lever og milt skal i utgangspunktet medfølge alle dyr. Mattilsynet minner om at organene skal være komplette (skuddskader aksepteres), og at vom – skutte dyr vil bli underkjent. For dyr som underkjennes vil jaktlaget bli belastet for påløpte mottakskostnader, som mottaket vil innkreve direkte fra jaktlaget. Det tas forbehold om at vi i perioder vil måtte begrense inntaket for å komme à jour med nedskjæringen, men vi vil strekke oss langt for å unngå det. All informasjon som er relevant for jaktlagene vil fortløpende bli lagt ut på denne nettsiden (www.elgslakt.no).

Også i 2021 vil sjåføren som leverer elg til mottakene får en «Smedstu-jegeren» spekepølse med tilbake til jaktlaget.

Dersom noe er uklart kan Arne Sandin kontaktes på telefon 950 70 133,
eller på e-postadresse arne.sandin@smedstuen.no

Hjem