Ikke mottak og kjøp av elg i 2022

Smedstuen AS vil i 2022 ikke ta i mot elg slik som før

• Viltmottaket i Bergerberget (kjøper slakt, ta kontakt direkte med mottaket)
• Viltmottaket i Øyer (ta kontakt direkte med mottaket)
• Smedstuen Gård, på Dal (ta kontakt direkte med mottaket)

Telefon
• Smedstua (Dal) – tlf. 915 12 377
• Bergeberget (Elverum) – tlf. dir. til mottaket 995 08 165
• Øyer – tlf. dir. til mottaket 971 08 703

Hjem