Rutiner for mottak og kjøp av elg i 2018

Smedstuen AS vil i 2018 ta i mot elg på de samme plassene som i 2017:

• Viltmottaket i Bergerberget (kun slakt med skinnet på)
• Viltmottaket i Øyer (kun slakt med skinnet på), obs siste dag for mottak er 11.11.2018 på Øyer.
• Smedstuen Gård, på Dal (kun ferdig flådd og kvartet slakt)

Mattilsynet har varslet at CVD (skrapesyke) – prøvetaking vil bli videreført i 2018. Vi vil på samme måte som i 2017 vederlagsfritt ta oss av alt av prøvetaking av dyr som kommer inn til våre mottak.

Generelt stilles fortsatt strenge krav til forutgående mathygienisk behandling av alt slakt som skal skjæres i vårt anlegg: Dyr som leveres inn til viltmottakene (med skinnet på) må leveres mottaket samme dag som det ble felt og et enkelt skjema må fylles ut ved levering. Dyr som leveres ferdig flådd og kvartet på Smedstuen (gården) bør leveres senest dagen etter felling. Disse må forhåndsgodkjennes av kompetent jeger/ feltkontrollør på særskilt skjema (egenerklæring fra feltkontrollør) hvor kontrolløren bekrefter slaktets beskaffenhet og historikk. Med historikk menes tidsforløpet fra dyret ble felt og frem til levering kontrollstedet.

Begge skjemaene kan lastes ned fra denne siden og de vil være tilgjengelig på viltmottakene og kontrollstedet. Alle dyr må fortsatt godkjennes av veterinær før nedskjæring. Dette gjelder også dyr som er godkjent av feltkontrollør. Av matsikkerhetshensyn er det påkrevet at de «5 vitale organer» følger alle skrotter hvor ikke feltkontrollør er involvert, men det er også ønskelig at organene følger med dyr som er godkjent av feltkontrollør. NB. Veterinærkontrollen besørger og bekoster vi.

Priser for mottak og kjøp av elg i 2018

Oppgjørsvekt vil som tidligere være 96 % av varmvekt.

(Varmvekt = vekt ferdig flådd ved mottak/ kontrollsted og etter fjerning av blodansamling m.v.).

Åpningstider
• Smedstua (kontrollsted) – tlf. 915 12 377 ( åpent i tiden 25/9 – 23/12) Innlevering senest kl 20.
• Bergeberget (Elverum) – tlf. dir. til mottaket 995 08 165 ( åpent i tiden 25/9 – 23/12 ).
• Øyer – tlf. dir. til mottaket 971 08 703 ( åpent i tiden 25/9 – 11/11). Søndag er siste dag for mottak på Øyer i år.

Levering
Det enkelte jaktlag må ta direkte kontakt med det aktuelle mottaket/ kontrollstedet før levering. Med dyret skal i utgangspunktet medfølge hjerte, lunger, nyrer, lever og milt (se avsnitt ovenfor). Mattilsynet minner om at organene skal være komplette (skuddskader aksepteres), og at vom – skutte dyr vil bli underkjent. For dyr som underkjennes, vil jaktlaget bli belastet for påløpte mottakskostnader, som mottaket vil innkreve direkte fra jaktlaget.

Det kan underveis bli så stor mengde innlevert elg at vi i perioder vil måtte begrense inntaket for å komme à jour med nedskjæringen. Men vi vil strekke oss langt for å unngå det. All informasjon som er relevant for jaktlagene vil fortløpende bli lagt ut på denne nettsiden (www.elgslakt.no).

Dersom noe er uklart kan Arne Sandin kontaktes på telefon 950 70 133,
eller på e-postadresse arne.sandin@smedstuen.no

Hjem